"Queensland team" — Słownik kolokacji angielskich

Queensland team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Queensland zespół
  1. Queensland rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1896 the first Queensland team departed for a tour of New Zealand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo