ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"PtP" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "PtP" po angielsku

purchase-to-pay , P2P (skrót) , PtP (skrót)

  1. od zakupu do zapłaty, od zamówienia do zapłaty, purchase to pay (rodzaj transakcji)
rzeczownik
  1. małopłytkowość poprzetoczeniowa, plamica poprzetoczeniowa (skaza krwotoczna)

powered by  eTutor logo