"Przepraszam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Przepraszam" po polsku

 1. I'm sorry. , I am sorry. , I apologise. British English formal , I apologize. American English formal  
  I'm sorry I'm late, but I got stuck in a traffic jam. (Przepraszam, że jestem spóźniony, ale utknąłem w korku.)
  I'm sorry. I didn't want to offend you. (Przepraszam. Nie chciałem cię urazić.)
  I apologize for keeping you waiting so long in the cold. (Przepraszam, że tak długo kazałem wam czekać na chłodzie.)
  On behalf of my family, I apologize for the damage. (W imieniu mojej rodziny, przepraszam za zniszczenia.)
  I apologize for the intrusion but I have to speak with the boss. (Przepraszam za najście, ale muszę porozmawiać z szefem.)
 1. I'm sorry?
czasownik
 1. apologize ** , apologise British English
  • przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się [INTRANSITIVE]
   You're right, and I apologize. (Masz rację i przepraszam.)
   I apologize for offending you. (Przepraszam, że cię uraziłem.)
   I sincerely apologize for any problems this caused you. (Szczerze przepraszam za problemy, które ci to spowodowało.)
 1. offer an apology  
 1. sorry ****   informal
  Sorry, but I can't go with you. (Przepraszam, ale nie mogę iść z tobą.)
  I didn't mean to hurt you. Sorry. (Nie chciałem cię zranić. Przepraszam.)
  I can't come to the party, sorry. (Nie mogę przyjść na imprezę, przepraszam.)
  Sorry to bother you but I'm lost. (Przepraszam, że pana niepokoję, ale zgubiłem się.)
 2. excuse me ** , także: 'scuse me informal , także: 'scuse informal
  • przepraszam (grzecznościowe, np. gdy komuś przerywamy, chcąc o coś spytać) spoken
   Excuse me, do you know where the bathroom is? (Przepraszam, czy wie pan gdzie jest toaleta?)
   link synonim: pardon me
  • przepraszam (gdy chcemy przejść)
   Excuse me, could you move a little to the left? Thank you. (Przepraszam, czy mógłby się pan przesunąć odrobinę w lewo? Dziękuję.)
  • przepraszam (grzecznościowe, gdy chcemy oznajmić, że musimy wyjść)
 3. pardon me  
  link synonim: excuse me
 1. you what? **   British English spoken
  "I'm not hungry." "You what? Can you repeat?" ("Nie jestem głodny." "Przepraszam? Możesz powtórzyć?")

Powiązane zwroty — "Przepraszam"

czasownik
prosić = ask +4 znaczenia
rzeczownik
przeprosiny = satisfaction +1 znaczenie
przysłówek
inne
inne
Zobacz także: przepraszam się mówipowiedzenie "przepraszam" bez okazania skruchyPrzepraszam, kto dzwoni?Przepraszam za niedogodności.Przepraszam\, że żyję!przepraszać za zrobienie czegośPrzepraszam, gdzie jest poczta?Przepraszam, ale nie rozumiem.Masz rację i przepraszam.Przepraszam, że niepokoję, ale...przepraszać, że musi się wyjśćPrzepraszam, czy mogę dostać rachunek?Przepraszam, ale jest problem z...Bardzo przepraszam Pana za niewygodę.Przepraszam, nie dosłyszałem twojego imienia.Przepraszam, nie dosłyszałem, co powiedziałeś.Przepraszam za niewygody.przepraszam, że niepokojęprzepraszam za wyrażenieprzepraszam za przekleństwaprzeprosić w imieniu bankuprzeprosić kogoś w czyimś imieniuPrzepraszam, gdzie jest dworzec autobusowy?Przepraszam, ale nie pamiętam cię.Przepraszam, że ci przerwałem.Przepraszam, czy mógłbym przejść?Przepraszam, ale nie rozumiem tego ostatniego zdania.Przepraszam, że jestem spóźniony.Przepraszam, on jest teraz na spotkaniu.Przepraszam, nie słyszę cię zbyt dobrze.Przepraszam, że tak długo nie pisałem.Przepraszam, gdzie jest toaleta?Przepraszam, czy mógłby mi pan powiedzieć...Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi.Przepraszam, że znowu przerywam...Przepraszam, że wchodzę w słowo..., Przepraszam, że się wtrącę...Przepraszam, czy mógłby Pan powtórzyć?, Przepraszam, czy mogłaby Pani powtórzyć?Przepraszam za spóźnienie.Przepraszam za to co zrobiłem.Przepraszam, że musiał Pan czekać., Przepraszam, że musiała Pani czekać.Przepraszam, chyba siedzisz na moim miejscu.Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?Przepraszam, ja tutaj wysiadam.Przepraszam, jak dojść do Trafalgar Square?Przepraszam, gdzie jest najbliższa skrzynka pocztowa?Przepraszam, gdzie jest najbliższy posterunek policji?

powered by  eTutor logo