"Previous book" — Słownik kolokacji angielskich

Previous book kolokacja
Popularniejsza odmiana: previous book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poprzednia książka
  1. previous przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As in the previous books, we get a great deal of information about art history.

    Podobne kolokacje: