"Premier League club" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Premier League klub
  1. league rzeczownik + club rzeczownik
    Silna kolokacja

    It has to be noted however that some Premier League clubs have three teams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo