"Post columnist" — Słownik kolokacji angielskich

Post columnist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Felietonista poczty
  1. post rzeczownik + columnist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A pilgrim in sports radio, Kornheiser has since moved his act to "Pardon the Interruption," with his co-host, Michael Wilbon, a fellow Post columnist.

    Podobne kolokacje: