"Podejrzany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Podejrzany" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. suspect **
  • podejrzany (osoba podejrzana o coś)
   The police arrested three suspects. (Policja aresztowała trzech podejrzanych.)
   The suspects are being questioned by the police. (Podejrzani są przesłuchiwani przez policję.)
przymiotnik
 1. suspicious **  
  Stop acting suspicious, they cannot find out about our plan. (Przestań zachowywać się podejrzanie, oni nie mogą dowiedzieć się o naszym planie.)
  zobacz także: doubtful
 2. dubious *
 3. questionable *
 4. shadowy
 5. murky , także: mirky , także: murk old use
  • ciemny, podejrzany (np. interesy, przeszłość)
   He became involved in some murky business. (On został wplątany w jakieś podejrzane interesy.)
 6. doubtful
 7. shady
 8. unsavoury British English , unsavory American English
 9. queer  
 10. suspect **
  • podejrzany, nieuczciwy
   He's a suspect person, don't trust him. (On jest nieuczciwą osobą, nie ufaj mu.)
   They are a suspect family, they always act very strangely. (Oni są podejrzaną rodziną, zawsze zachowują się bardzo dziwnie.)
  • podejrzany, nielegalny
   What is this suspect object? (Co to za podejrzany przedmiot?)
   This is a suspect substance, they can't see it! (To nielegalna substancja, nie mogą jej zobaczyć!)
 11. disreputable
 12. fishy
 13. equivocal
 14. seedy
 15. sketchy
 16. shifty
 17. iffy
 18. fly-by-night informal
 19. dodgy British English informal
 20. lowlife , low life   American English informal
 21. shonky
 22. sus
 23. hinky slang
idiom
 1. not very savoury British English old-fashioned , none too savoury
czasownik
 1. peek *  
  He only peeked at the paper, so he didn't remember the details. (On tylko zerknął na gazetę, więc nie zapamiętał szczegółów.)
  link synonim: glance
czasownik
 1. peep