BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"Podejrzany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Podejrzany" po polsku

rzeczownik
 1. suspect **
  • podejrzany (osoba podejrzana o coś)
   The police arrested three suspects. (Policja aresztowała trzech podejrzanych.)
   The suspects are being questioned by the police. (Podejrzani są przesłuchiwani przez policję.)
przymiotnik
 1. suspicious ** , także: sus slang  
  Stop acting suspicious, they cannot find out about our plan. (Przestań zachowywać się podejrzanie, oni nie mogą dowiedzieć się o naszym planie.)
  zobacz także: doubtful
 2. dubious *
 3. questionable *
 4. suspected *
 5. shadowy
 6. murky , także: mirky , także: murk old use
  • ciemny, podejrzany (np. interesy, przeszłość)
   He became involved in some murky business. (On został wplątany w jakieś podejrzane interesy.)
 7. doubtful
 8. shady
 9. unsavoury British English , unsavory American English
 10. queer  
 11. suspect **
  • podejrzany, nieuczciwy
   He's a suspect person, don't trust him. (On jest nieuczciwą osobą, nie ufaj mu.)
   They are a suspect family, they always act very strangely. (Oni są podejrzaną rodziną, zawsze zachowują się bardzo dziwnie.)
  • podejrzany, nielegalny
   What is this suspect object? (Co to za podejrzany przedmiot?)
   This is a suspect substance, they can't see it! (To nielegalna substancja, nie mogą jej zobaczyć!)
 12. disreputable
 13. fishy
 14. equivocal
 15. seedy
 16. sketchy
 17. shifty
 18. iffy
 19. slimy
 20. fly-by-night informal
 21. dodgy British English informal
 22. lowlife , low life   American English informal
 23. shonky
 24. sus
 25. skilamalink slang
 26. hinky slang
idiom
 1. not very savoury British English old-fashioned , none too savoury
czasownik
 1. peek *  
  He only peeked at the paper, so he didn't remember the details. (On tylko zerknął na gazetę, więc nie zapamiętał szczegółów.)
  link synonim: glance
czasownik
 1. peep

powered by  eTutor logo