"Plaza Mayor" — Słownik kolokacji angielskich

Plaza Mayor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plac Burmistrz
  1. plaza rzeczownik + mayor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many people go to see the Plaza Mayor which was a market place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo