"Planning Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Planning Authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: planning authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza planistyczna
  1. planning rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For further information, you should contact your local planning authority.

podobne do "Planning Authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Planning Authority" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik