"Photo League" — Słownik kolokacji angielskich

Photo League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zdjęcie Liga
  1. photo rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1951 the Photo League was shut down, suspected of being a Communist front.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo