"Philippine authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Filipińska władza
  1. Philippine przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Philippine authorities appear to have some leads and are reported to have already made six arrests.

    Podobne kolokacje: