"Perigee Book" — Słownik kolokacji angielskich

Perigee Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Perygeum Książka
  1. perigee rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    McWilliams, Michael (1987) TV Sirens: A Tantalizing Look at Prime Time's Fabulous Females, Perigee Books, New York.

    Podobne kolokacje: