"Park Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Park Authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: park authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza parkowa
  1. park rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was agreed by the park authority on 6 December 2007.

    Podobne kolokacje: