"Pacific beach" — Słownik kolokacji angielskich

Pacific beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: Pacific Beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża Oceanu Spokojnego
  1. Pacific rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the end of the video they appear on a Pacific beach with their umbrellas again.

    Podobne kolokacje: