"PVC tube" — Słownik kolokacji angielskich

PVC tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): PVC rura
  1. PVC rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once the well is drilled, it is cased with cheap PVC tube.

    Podobne kolokacje: