ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"PROJECT GUTENBERG trademark" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Znak towarowy Project Gutenberg
  1. project rzeczownik + trademark rzeczownik
    Luźna kolokacja

    DISTRIBUTION UNDER "PROJECT GUTENBERG-tm" You agree that if you distribute one or more copies of this etext under the "PROJECT GUTENBERG" trademark (whether electron- ically, or by disk, book or any other medium), you will: [1] Only give exact copies of it.

    Podobne kolokacje: