"Our Lord" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Our Lord" po angielsku

Our Lord

rzeczownik
 1. Nasz Pan
rzeczownik
 1. Bóg, Pan (Bóg), Jezus Chrystus
rzeczownik
 1. lord [policzalny]
  How many Lords are there in the House of Lords? (Ilu jest lordów w Izbie Lordów?)
  Alfred Tennyson is also known as Lord Tennyson. (Alfred Tennyson jest też znany jako Lord Tennyson.)
obrazek do "lord" po polsku ... Lord of the Rings ...
rzeczownik
 1. władca, lord, pan [policzalny]
  Who wrote "The Lord of The Ring"? (Kto napisał "Władcę Pierścieni"?)
  My Lord, make me pure! (Mój Panie, uczyń mnie czystym!)
 2. arystokrata British English
  These stupid lords are parasites. (Ci głupi arystokraci to pasożyty!)
  My grandpa was a lord. (Mój dziadek był arystokratą.)
 3. baron
  She was forced to marry an old lord. (Ona została zmuszona do wyjścia za mąż za starego barona.)
  Do you see that lord with an eyeglass? (Czy widzisz tego barona z monoklem?)
 4. osoba szlachetnie urodzona
  Are you a lord? (Czy jesteś osobą szlachetnie urodzoną?)
  He always brags about being a lord. (On zawsze przechwala się na temat bycia lordem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Lord , lor (skrót) , lor' (skrót)

wykrzyknik
 1. o Boziu

powered by  eTutor logo