"Orchard Book" — Słownik kolokacji angielskich

Orchard Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sad Książka
  1. orchard rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first trilogy in the series was published by Orchard Books, an imprint of Scholastic Inc.

    Podobne kolokacje: