"On poszedł odwiedzić przyjaciela." po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "On poszedł odwiedzić przyjaciela."

zaimek
on = he
phrasal verb
czasownik
uważać (np. kogoś za przyjaciela) = count
zdradzić (np. przyjaciela, żonę) = betray
spójnik
i (np. w "on i ona") = and
kiedy (np. kiedy inni byliby zadowoleni, on nie był) = where
przyimek
w (np. mieć przyjaciela w kimś) = in
przysłówek
przy okazji (odwiedzić kogoś) = round
rzeczownik
wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę) = extradition
inne