"On myje włosy rano." po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "On myje włosy rano."

zaimek
on = he
rzeczownik
rano = morning +1 znaczenie
wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę) = extradition
przysłówek
rano = am (skrót) , a.m. (skrót) , ante meridiem latin +1 znaczenie
wcześnie (np. "wcześnie rano") = early
spójnik
i (np. w "on i ona") = and
kiedy (np. kiedy inni byliby zadowoleni, on nie był) = where
inne
inne