"Olimpiady Specjalne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Olimpiady Specjalne" po polsku

"Olimpiady Specjalne" — Słownik kolokacji angielskich

Special Olympics kolokacja
  1. special przymiotnik + Olympics rzeczownik = Olimpiady Specjalne
    Bardzo silna kolokacja

    Special Olympics programs are available for athletes free of charge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo