"Old news" — Słownik kolokacji angielskich

Old news kolokacja
Popularniejsza odmiana: old news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stare wiadomości
  1. old przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The story will be old news in a few weeks.

    Podobne kolokacje: