"Official praises" — Słownik kolokacji angielskich

Official praises kolokacja
Popularniejsza odmiana: official praises
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędowe pochwały
  1. official rzeczownik + praise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American officials have praised the vote as a significant advance.

    Podobne kolokacje: