"Obesity rate" — Słownik kolokacji angielskich

Obesity rate kolokacja
Popularniejsza odmiana: obesity rate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stawka otyłości
  1. obesity rzeczownik + rate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those areas have some of the city's highest obesity rates.

    Podobne kolokacje: