"Nippon Professional Baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nippon Fachowy Baseball
  1. Nippon rzeczownik + baseball rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also played in Nippon Professional Baseball from 1968 until 1973.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo