"Nike deal" — Słownik kolokacji angielskich

Nike deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nike umowa
  1. Nike rzeczownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition to the Nike deal, he will sign an agreement with Titleist for $3 million over three years, making this the largest golf deal ever for a rookie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo