"Nigerian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Nigerian authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nigeryjska władza
  1. Nigerian przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To date, her murder has not been solved by Nigerian authorities.

    Podobne kolokacje: