"Nick Cave" — Słownik kolokacji angielskich

Nick Cave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nick Jaskinia
  1. Nick rzeczownik + cave rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Nick Cave is the grandfather of those broken tales of family gone wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo