"News says" — Słownik kolokacji angielskich

News says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości mówi
  1. news rzeczownik + say czasownik
    Silna kolokacja

    The News says it has lost $115 million during the last decade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo