"News provides" — Słownik kolokacji angielskich

News provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości dostarcza
  1. news rzeczownik + provide czasownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps the News of the World scandal will provide sufficient impetus for Britain to move forward on the legislation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo