"News prompts" — Słownik kolokacji angielskich

News prompts kolokacja
Popularniejsza odmiana: news prompts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości podpowiedzi
  1. news rzeczownik + prompt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news prompted its stock to fall in recent months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo