"News offers" — Słownik kolokacji angielskich

News offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości oferuje
  1. news rzeczownik + offer czasownik
    Zwykła kolokacja

    In September 2008, the News and Observer offered buyouts to all 320 newsroom employees, approximately 40% of its staff, in an effort to cut expenses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo