"News homepage" — Słownik kolokacji angielskich

News homepage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości strona domowa
  1. news rzeczownik + homepage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The most obvious thing, though, is that there is now a style disconnect between the new homepage and other areas of the site, including the News homepage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo