"News Division" — Słownik kolokacji angielskich

News Division kolokacja
Popularniejsza odmiana: news division
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości Podział
  1. news rzeczownik + division rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One big question in the news division is what the organization would look like on television.

    Podobne kolokacje: