"New officer is charged" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: officer is charged
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Od nowego urzędnika pobierają opłatę
  1. charge czasownik + officer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His Government decided to leave to the justice system the question of whether individual military officers would be charged and tried.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo