"New Time estimates" — Słownik kolokacji angielskich

New Time estimates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowy Czas oceny
  1. time rzeczownik + estimate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The New York Times estimated that converter supplies could run out by the end of the month.

    Podobne kolokacje: