"Navy use" — Słownik kolokacji angielskich

Navy use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wykorzystanie marynarki wojennej
  1. navy rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unfortunately, the R38 (ZR-2) crashed on its test flight and "lighter-than-air" craft were never fully adopted for Navy use.

    Podobne kolokacje: