BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native woman" — Słownik kolokacji angielskich

Native woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: native woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinna kobieta
  1. native przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Especially when you're a Native woman running against a white man.

powered by  eTutor logo