"Nationality word links" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słowo narodowości połączenia
  1. word rzeczownik + link czasownik
    Silna kolokacja

    Nationality words link to articles with information on the nation's poetry or literature (for instance, Irish or French).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo