"National League COLORADO ROCKY" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Państwowa Liga Kolorado Rocky
  1. league rzeczownik + Rocky rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    National League COLORADO ROCKIES - Declined to exercise their 1995 option on Willie Blair, pitcher, making him a free agent.

    Podobne kolokacje:

podobne do "National League COLORADO ROCKY" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "National League COLORADO ROCKY" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik