"Narnia book" — Słownik kolokacji angielskich

Narnia book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Narnia książka
  1. Narnia rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But he says he always wanted to turn the Narnia books into feature films.

    Podobne kolokacje: