"Naked woman" — Słownik kolokacji angielskich

Naked woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: naked woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Naga kobieta
  1. naked przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was as if he'd never seen a naked woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo