"NCAA baseball" — Słownik kolokacji angielskich

NCAA baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball NCAA
  1. NCAA rzeczownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tremie played NCAA baseball with the University of Houston Cougars.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo