"Middlesex League" — Słownik kolokacji angielskich

Middlesex League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Middlesex Liga
  1. Middlesex rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1920 they joined the Middlesex League, before switching to the Spartan League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo