"Michał Anioł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Michał Anioł" po polsku

Michał Anioł

rzeczownik
  1. Michelangelo  
    Here we have the Sistine Chapel, painted by Michelangelo. (Oto Kaplica Sykstyńska, namalowana przez Michała Anioła.)
    Michelangelo was one of the finest artists of his time. (Michał Anioł był jednym z najlepszych artystów swoich czasów.)

powered by  eTutor logo