"Mediterranean beach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Morze Śródziemne plaża
  1. Mediterranean przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is mid-morning on a Mediterranean beach.

    Podobne kolokacje: