"Medicare money" — Słownik kolokacji angielskich

Medicare money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Medicare pieniądze
  1. Medicare rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Health care providers are, in effect, competing with beneficiaries for the same pot of Medicare money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo