"Marvel book" — Słownik kolokacji angielskich

Marvel book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka cudu
  1. marvel rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 1986 film was based on a Marvel comic book.

    Podobne kolokacje: