"Marina Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Marina Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Marina Plaża
  1. Marina rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is situated to the west of the famous Marina Beach of Chennai.

    Podobne kolokacje: