"Margaret Spelling" — Słownik kolokacji angielskich

Margaret Spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Margaret Pisownia
  1. Margaret rzeczownik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Happily, the current education secretary, Margaret Spellings, appears to be taking the law at its word.

    Podobne kolokacje: